lu.se

Print

Lunds universitet

Skriva ut från egen/fristående dator

Det finns tre metoder för att skriva ut från din privata/fristående dator.

Med de två första metoderna går det bara att skriva ut vissa filformat, det är endast A4-utskrifter som garanteras fungera och det går bara att använda om man skriver till Canon-skrivare/kopiatorer. 

  1. Via webbsidan "Webbutskrift". OBSERVERA att efter att ha skickat utskriften så skall du släppa utskriften genom att gå till önskad skrivare och logga in på skrivaren för att släppa jobbet. ("Släpp vilande jobb" i Portalen är avstängt. Mobile release är möjlig att använda om särskilda behov föreligger.) Logga in med LUCAT/Student-ID. Det är bara vissa filformat som fungerar, se nedan.
    Observera, när du har skickat upp dokumentet så är det bäst att gå till skrivaren och släppa jobbet där, antingen genom att logga in eller använda QR-koden.
  2. Genom att mejla ett dokument (som bilaga) till vissa specifika mejladresser. Det är bara vissa filformat som fungerar, se nedan. Vi har en guide för dig som vill skriva ut via mejl.
  3. Man kan även installera skrivaren på sin egen dator. Se "Installera skrivaren..."

Observera:

  • Glöm inte att om du är student så behöver du ha ordning på ditt utskriftskonto.
  • Oavsett vilken av metoderna du använder så måste du sedan släppa utskriften på önskad skrivare; se punkt 7 på sidan "Att skriva ut"..
  • Med webutskrift och mejlutskrift fungerar endast vissa filformat, se tabell.
  • Om du vill skriva ut någon annan typ av dokument; Spara det/skriv ut det som en pdf och skicka pdf:en.
  • Om du vill vara säker på att all formatering etc blir som du önskar så rekommenderar vi att du först skapar en pdf och skickar/skriver ut den.
Kompatibla filformat vid webutskrift samt mejlade utskrifter
ApplicationFile Extension
PDF pdf
Picture Filesbmp, dib, gif, jfif, jif, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff
Excelxlam, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xltm, xltx
Powerpointpot, potm, potx, ppam, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx
Worddoc, docm, docx, dot, dotm, dotx
Textrtf, txt