lu.se

Print

Lunds universitet

EGA

De anställda som har EGA-datorer använder sig normalt inte av det nya PaperCutsystemet utan ligger kvar i Secureprint/uniFlow. Support för detta system hittar ni på LDC:s sidor:

Kan EGA-användare skriva ut på PaperCut-skrivare?

Det är fullt möjligt för alla anställda vid Lunds universitet att skriva ut på PaperCut-skrivare. För EGA-användare förutsätter det att LDC installerar lämplig skrivare på datorn. Kontakta Servicedesk för mer info om detta.