lu.se

Print

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Systembyte 2017

SamIT vid Lunds universitet har initierat ett projekt för att hitta en utskriftslösning som skall kunna användas av alla intresserade institutioner/fakultet på Lund universitet.

Vi byter ut det system som hanterar själva utskrifterna samt räknar dem. Dessutom kommer vi att byta lösningen för att betala in pengar. 

Papercut

Den nya systemet för att räkna och hantera utskrifter heter Papercut. Det kommer även vara det namn vi använder för det här på universitetet. 

Vad gäller studentskrivarna så kommer Papercut att bli helt dominerande. I stort sett alla skrivare kopplas till samma system. Undantag gäller platser där skrivarna inte heller tidigare varit kopplade till något betalsystem. KMT (Konst- Musik- och Teater-högskolan) i Malmö kommer inte heller att ligga i samma system för närvarande.

För anställda:

  • Anställda som använder LDC:s EGA-datorer: deras utskrifts-system förblir Secureprint. 
  • Anställda i DDG:s system får det nya systemet (Papercut).
  • Anställda vid BMC går in i det nya systemet, i detta fall blir förändringarna små eftersom de redan använder samma tekniska lösning (Papercut).

Tidsplan (Obs, uppdaterad!)

Den tidigare tidsplanen har fått ändras pgr fortsatta avtalskomplikationer. Vi planerar nu att gå över till den nya lösningen i december. 
Vi är medvetna om att denna fördröjning innebär merarbete och förvirring kring information till studenter och anställda. Det största problemet är att en årskull studenter tvingas skaffa sig ett Payex-konto som inte kommer att fungera särskilt länge. Vi söker nu lösningar som skall minska problemen kring denna hantering så mycket som möjligt.

Projektet har nu kommit så långt att ett fåtal skrivare (för anställda) är i drift. Den tekniska lösningen heter Papercut och det är också det vi kommer att kalla lösningen här vid Lunds Universitet.

Betalningssystem (uppdaterat 2017-11-16)

PayEx kommer att lägga ner den tjänst vi idag använder, därför tvingas vi byta system även för betalningarna. 

  • De studenter som har pengar kvar på Payex kan få pengarna återbetalda till sitt bankkonto genom att begära det från Payex.  Det är kostnadsfritt under december månad 2017. Återbetalning from 1 januari 2018 kommer att kunna ske, men om den blir avgiftsfri är inte uppenbart. Dessutom kommer återbetalning kräva att man skapar ett ärende hos dem.
  • Den nyaste informationen finns för tillfället att läsa här: https://wallit.payex.com/.
  • Vi rekommenderar alla studenter att ta ut sina pengar nu i december. Alternativt kan ni skriva slut på pengarna..

Det nya systemet för att betala via kort är ej ännu i drift. Det kommer att finnas en hemsida på vilken studenterna kan registrera sina betal/kreditkort. 

På LTH finns ett lokalt utskriftskonto. De studenter som har pengar i detta system kommer automatiskt att få det överfört till det nya systemet i samband med bytet.

Information till användaren

Alla användare av de nya systemet kommer att ha en källa till information om det nya systemet.

Dessa sidor kommer i full drift först när vi startar driften av Papercut. (Update: de är nu i drift.)

Support

First line support kommer att vara Servicedesk. Second line kommer att vara de tekniker som sedan innan ansvarat för aktuell skrivare. 

Priser

I det nya kommande systemet blir det en ny gemensam prislista för hela LU.