lu.se

Print

Lunds universitet

Anställd och student samtidigt

Om du både är anställd och samtidigt student vid Lunds universitet så finns det lite mer du behöver veta.

  • Du har två olika inloggningar du kan skriva ut med: Anställd-kontot där utskrifter betalas av din avdelning samt student-kontot där du själv får betala utskrifterna.
  • Vilket konto som utskrifterna går till styrs av vad du är inloggad som eller hur du identifierade dig när du skickade utskriften.
  • Ditt LU-kort kan bara vara länkat till ett av dessa konton. Om du har kvar kortet som det står "Student" på så är det länkat till utskrifterna på ditt student-konto. Om det står "Employee" på ditt kort så är det länkat till utskrifter på ditt anställd-konto.
  • När du är anställd och byter ditt LU-kort så får du ett "Employee"-kort. Det går inte att byta tillbaka så länge man är anställd.
  • Om du vill hämta utskrifter från det kontot som inte är kopplat till ditt kort så använd "Mobile release"-sidan och se till att logga in med aktuellt konto.