lu.se

Print

Lunds universitet

Välja kostnadsställe

Vissa anställda samt ett fåtal studenter kan vara anslutna till mer än ett kostnadställe i LUCAT. Papercut kan inte med automatik veta vilket kostnadsställe som skall betala vid utskrift.

Detta medför ett antal begränsningar i hur smidigt man kan skriva ut. Om Papercut inte kan avgöra vilket kostnadsställe som skall betala så går det inte att skriva ut. För att det skall fungera kan man göra enligt nedan.

  • Man kan be om att det alltid skall vara samma kostnadsställe som betalar vid utskrift. Med denna lösning så kommer dina utskrifter att fungera som för alla andra anställda och nedanstående punkter behöver man inte bry sig om. Självklart måste detta val vara godkänt av det kostnadsställe som betalar!
  • Många moderna Canon-skrivare tillåter att man väljer kostnadsställe när man står vid skrivaren. Äldre skrivare har inte denna möjligheten. För att skriva ut på dessa äldre skrivare måste du ha PaperCuts klient installerad. Klienten finns normalt installerad om du har en PC.LU.SE-dator men om du själv administrerar din dator måste du själv se till att installera klienten. 
  • Utskrift via mail fungerar endast om man kan plocka ut utskriften från en kopiator som tillåter att välja kostnadsställe när man loggar in på själva kopiatorn. Dessvärre så kan man inte göra detta på alla Canons maskiner. Vissa av de nyare modellerna har denna möjligheten. Detta innebär att du måste testa för att veta om det fungerar.
  • Utskrift via web fungerar.