lu.se

Print

Lunds universitet

Använda lånekort för inloggning på kopiator

Om man är student eller anställd så rekommenderar vi att man loggar in på kopiatorerna med sitt LU-kort. Men om man är tex extern låntagare eller biblioteksbesökare så kan man använda sitt lånekort och knyta det till sitt konto.

STEG 1 - Lägg kort på en kopiator

Gå till en kopiator och lägg dit bibliotekskort på kortläsaren. Nu får du ett meddelande om att kortet inte är känt men om man vill knyta det till ett konto. Tryck på "JA"

STEG-2 Logga in med ditt konto

Nu så skall du logga in med det konto som du vill knyta kortet till. Tryck på "Username". Skriv in användarnamnet. Tryck på "Password" och skriv in lösenordet. Tryck sedan på "OK".

KLART

När du får detta meddelande så är det klart och i fortsättningen kan du logga in på kopiatorn bara genom att lägga ditt bibliotekskort på kortläsaren. Tryck på "OK".