lu.se

Print

Lunds universitet

Skicka utskrift med mail

STEG 1 - Skapa ett format som kan skrivas ut

OBS. Anställda kopplade till flera kostnadsställen kan inte alltid använda denna metoden. Läs mer.

Du kan endast skicka utskrifter via mejl som är i något av följande format:

ApplicationFile Extension
PDFpdf
Picture Filesbmp, dib, gif, jfif, jif, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff
Excelxlam, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xltm, xltx
Powerpointpot, potm, potx, ppam, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx
Worddoc, docm, docx, dot, dotm, dotx
Textrtf, txt


Om du har ett dokument i ett format som inte har nämnts här, eller om du om du vill vara säker på att utskriften blir som du vill ha den, så behöver du konvertera din fil till PDF.

Skapa en PDF - Windows 10

Det finns en inbyggd skrivare som kan konvertera vilken utskrift som helst till PDF. Välj Skriv ut i programmet och välj sedan skrivaren Microsoft Print to PDF. När du skriver ut så får du välja var du vill att dokumentet skall sparas och vad det skall heta.

Microsoft Office har också en inbyggd funktion för att spara dokument som PDF. Välj Arkiv-fliken. Sedan Exportera och Skapa PDF/XPS. Spara den sedan genom att gå till rätt mapp och trycka Publicera.

Skapa en PDF - Mac OS

På en MAC så kan man skapa en PDF genom att välja Skriv ut, sedan i utskriftsrutan trycka på menyn PDF i det nedre vänstra hörnet och sedan trycka Spara som PDF.

STEG 2 - Mejla dokumentet

  • Det går endast att skriva ut till Canon-maskiner med denna metod.
  • Det är endast A4-utskrifter som vi kan garantera fullt ut. 
  • Alla utskrifter till black@print.lu.se blir dubbelsidiga.  Om du bara vill skriva ut på en sida så skicka flera dokument med endast en sida. (På vissa skrivare kan du ändra inställningen på panelen för den enskilda utskriften)
  • Alla utskrifter till color@print.lu.se blir enkelsidiga. (På vissa skrivare kan du ändra inställningen på panelen för den enskilda utskriften)
  • Beroende på om du skall ha utskriften i färg eller svartvitt skall du välja olika adresser.
  • Bifoga dokumentet och skicka ett mejl till någon av adresserna nedan.
  • Observera att du bör använda din LU-mejladdress som avsändare för att dokumentet skall skrivas ut direkt.
  • Om du skickar med en privat mejladress så kommer du första gången att få ett svarsmejl som gör det möjligt att koppla den adressen till ditt utskriftskonto.
  • Därefter kan du gå till skrivaren, logga in och släppa jobbet.

 

Mejladresser

Svartvitt  black@print.lu.sedubbelsidig utskrift
Färgcolor@print.lu.seenkelsidig utskrift