lunduniversity.lu.se

Print

Lund University

Manual printer installation

If you want proper control of your prints, you should install the printer on your computer. Follow the instructions closely.

Disclaimer

We can not guarantee success with this, there are to many factors that can vary on personal computers.

Your Windows should be version 8 or newer. We have seen repeated problems on Windows 7 machines.

Instructions for Windows computers:

 1. Your computer needs to be connected to the Lund University network for this to work. The same applies when you print. Connection via Eduroam at LU or VPN should be OK.
 2. Open "Devices and Printers". To find this, look in "Control Panel" and/or "Settings"
 3. Click "Add a printer".
 4. Click "The printer that I want isn't listed". (Sometimes this alternative takes a while to appear, be patient)
 5. Select "Select a shared printer by name".
 6. Now enter the servername and sharename that you need into "URL". See the table below for different names.
  Use the following form: 
  \\serverName\shareName
  one example:
  \\luprint.net.lth.se\canon
 7. For ”Name:” : use something that makes sense to you (e.g. "Canon at work").
 8. When you have entered the proper information and press Enter, Windows will ask you to log in. Use your LUCAT ID (or Student ID) and password. Attention: you need to write "uw\"  in front of your username.
  Example:  uw\pp4466hh   or  uw\er4567st-s
 9. In some cases you will also have to answer if you trust the webprint server (or similar) Answer yes.
 10. If you select this printer to be the default printer, it will be preselected every time you print.
 11. Click Done (or OK).
 12. You can also install PaperCuts client.  If you are an employee connected to more than one "kostnadsställe" you might have to install it to be able to print. See www.print.lu.se/papercut/att-skriva-ut/vaelja-kostnadsstaelle/

Translation in progress!!...

Instructions for Mac OS

There is a script to install printers on you Mac!  See here! If that works, you don't need to read the rest on this page.

Mac OS 10.7 to 10.15

This procedure is only for Mac OS 10.7 or newer.

 1. Your computer needs to be connected to the Lund University network for this to work. The same applies when you print. Connection via Eduroam at LU or VPN should be OK.
 2. Find and install the latest drivers for the printers you plan to use. First of all run all updates you can find via the apple-menu. You should also check on the printer manufacturers own pages. You can find them here: Apple-support, or simply google "printermodell+Mac+driver". Här kommer några länkar för att snabbt hitta till några av de aktuella skrivarmodellernas drivrutiner genom att klicka på respektive namn: Canon, Ricoh (modell 4501) och HP (kan lätt hända att dessa länkar bryts).
 3. Radera alla Universitets-skrivare ni försökt och misslyckats med (Systeminställningar.../ Skrivare och skanner)
 4. Radera allt i Nyckelhanteraren (Program/Verktygsprogram/Nyckelhanteraren) som har med Universitets-skrivare att göra.
 5. Skapa ny skrivare i ”Systeminställningar: Skrivare och skannrar” 
 6. Tryck +
 7. Klicka ”Avancerat” (om du inte hittar "Avancerat" så ctrl-klicka i verktygs-delen, välj "Anpassa verktygsfältet" och lägg till kugghjulet).
 8. Välj ”Typ: Windows printer via spoolss”
 9. Välj ”Enhet: Annan enhet”
 10. Du skall nu skriva in lämplig adress som pekar på den skrivarkö som du är ute efter.

  Skriv in följande i ”URL:”  (OBS. "serverName" och "shareName" hittar du i tabellen längre ner.)
  smb://serverName/shareName
  exempel:
  smb://luprint.net.lth.se/canon

 11. Fyll  i ”Namn:” och ”Plats:” med något som känns vettigt för dig (tex  "Jobbskrivare"eller "LTH").
 12. Välj rätt skrivardrivrutin i ”Skriv ut med”.  (Välj ”Välj skrivarprogramvara…” och använd sökfunktionen). Om du inte hittar drivrutin till aktuell skrivare så läs punkt 2 igen. OBS. Läs på skrivaren för att se vilken skrivarmodell det är. Man kan också välja att använda "Allmän Postscript-skrivare" (Generic Postscript), man kommer inte åt alla skrivarnas finesser, men det fungerar.
 13. Klicka ”Lägg till”
 14. Du kan nu skriva ut till den här skrivaren. Första gången du skriver ut skall du få en fråga om användarnamn och lösenord. Här skall du använda ditt LUCAT-ID eller ditt Student-ID samt lösenord. Observera att du måste lägga till domänen före inloggningsnamnet.   "uw\inloggningsnamn"
 15. Till exempel:
  uw\fg3344kr
  superhemligt
 16. PS. Du skriver backslash \ genom att hålla ner skift och alt-tangenterna och trycka på 7.

[Translate to Engelska:] Installation på Linux

[Translate to Engelska:] För att instruktionerna nedan ska fungera så behöver inloggat konto ha samma namn som ditt Lucat-id, annars fungerar det inte att skriva ut. Om du behöver ändra det görs det lättast genom att skapa en ny användare och sedan överföra filer från tidigare hemkatalog till den nya.

Instruktioner:

 1. Gå till: Systeminställningar → Skrivare → Tryck Lägg till → veckla ut nätverksskrivare. Välj LPD/LPR Host eller Printer (kan vara en liten laddningssekvens innan det syns).
 2. I fält Värd, fyll i: serverName.print.lu.se I fält Kö, fyll i: shareName →  Klicka framåt.
 3. Markera Välj skrivare från databasen sedan tillverkare: Generic →  Klicka framåt.
 4. Välj modell PostScript och drivrutin Generic PostScript Printer Foomatic/PostScript [en]. Andra modeller/drivrutiner fungerar också, men vi vet från ett test att denna variant fungerar.  → Klicka framåt.
 5. Som alias för skrivaren kan det vara passande att fylla i t.ex. "Canon på LU" för att lätt hålla reda på den. → Verkställ.

 

 

Physical printer makeserverNameshareNameComments
All Canonluprint.net.lth.secanonCan only print to Canon printers. You need to find the proper driver yourself.
All printerslthprint.net.lth.sepapercutKan inte ställa in mer avancerade alternativ. Använd drivrutinen "Generell Postscript"
Ricoh in A-huset LTHprinta.net.lth.sericohThis is only for Ricoh printers in the A-building LTH.