lu.se

Print

Lunds universitet

Betalning, konto

För anställda

 • Anställdas utskrifter kräver ingen koppling till konto. Om man har dubbla anställningar ges möjlighet att välja kostnadsställe, se denna sida. Kostnaderna läggs automatiskt på avdelningar resp institutioner, beroende av respektive fakultets rutiner.
 • Det krävs att man har ett Lucat-konto för att kunna skriva ut. Kontakta Lucat-ansvarig på din avdelning eller närmaste chef om du saknar Lucat-id.

För studenter

För att kunna skriva ut krävs att det finns pengar på kontot eller att ni har kopplat ett Visa/Mastercard till kontot.

Det finns två olika möjligheter att betala utskrifterna, det går att blanda metoderna :

 • Koppla ditt konto/kredit-kort till PaperCut: se nedan. Den absolut smidigaste och billigaste metoden.
 • Köpa värdebevis: se nedan. Pengar som stoppats in på detta sätt kan inte betalas tillbaka, de kan endast användas för utskrifter.

Registrera kontokort

 • Du registrerar ditt kontokort genom att logga in på Portalen och välja "Visa / Mastercard".
 • Om du vill byta vilket kort som är kopplat till PaperCut så går du in och kopplar det nya kortet. Det senast kopplade kortet är det som används.
 • När man registrerar sitt kort dras 1 kr från kortet. Den kronan används sedan vid utskrift.

När du kopplat ett kort så sker betalningen enligt följande:

 • Kostnaden dras direkt ifrån ditt lokala utskriftskonto om det står på plus (dvs om du betalat in med värdebevis).
 • När skulden blir mer än 50 kronor så dras aktuell summa från ditt kontokort direkt.
 • Om det inte gjorts några utskrifter under en längre tid så dras aktuell skuld från kontokortet. Detta innebär att pengar kan dras från ditt kontokort upp till fyra månader efter din senaste utskrift.
 • Om det inte finns täckning på ditt kontokort så kommer dina möjligheter till utskrift att stängas av. Vi kontrollerar varje morgon i tre dagar om det finns täckning och så snart skulden reglerats kan du skriva ut igen. Om du inte fyllt på ditt konto inom dessa tre dagar så måste du först fylla på ditt bankkonto och sedan logga in på Portalen och välja "Visa / Mastercard" och på nytt koppla ditt kort till PaperCut. Du kan självklart alternativt täcka skulden genom att betala in med värdebevis. 
  Om eventuell skuld ej reglerats när du slutar vid universitetet kan vi skicka ut en faktura.
 • Du kan följa vad som hänt i loggen "Transaktionshistorik" i Portalen. Rensa filtret om du inte ser några transaktioner.

Värdebevis

Om du inte har något kort som fungerar att koppla kan du köpa värdebevis. Det blir lite dyrare och vi kan inte återbetala pengar som satts in på kontot.