lu.se

Print

Lunds universitet

Kontakt/Felanmälan

Försök först hitta lösningen på dessa sidor. Titta tex på FAQ-sidan.

Om ni inte hittar svar på ert problem eller fråga:

Studenter och anställda vänder sig alltid i första hand till LU Servicedesk.

Om det är en felanmälan, försök ge följande information (beroende av felets art).

  • Skrivarens nummer (fyra siffror, står på skrivaren).
  • Vilket hus står skrivaren i?
  • Vilken dator du skriver ut från.
  • Ditt inloggningsID.
  • Tidpunkt för problemet.
  • Namn på utskriftsdokumentet.
  • Beskrivning av felet... (streck på sidan, grå sida, knycklat, inget papper, skrivaren ryker, etc)