lu.se

Print

Lunds universitet

Att skriva ut

Skriva ut från datorsals-/administrerade datorer

 1. Se till att ha ordning på ditt utskriftskonto. (För anställda; se punkt 11.)
 2. Dessa instruktioner gäller när du skriver ut från en datorsalsdator eller en dator som administreras av din institution/avdelning. Om du vill skriva ut från en fristående dator se sidan "Skriva ut från egen..."
 3. Se till att rätt skrivare är vald, den är normalt förvald. För de allra flesta användare heter skrivaren "Canon at xxxprint". Den kan även heta "Papercut at xxprint". Skrivaren SecurePrint tillhör ej detta system, se print.lu.se.
 4. Ställ in önskade alternativ.
 5. Skriv ut
 6. Res dig upp och gå till önskad fysisk skrivare
 7. Släpp jobbet via inloggning på skrivaren (LU-kort och pinkod) eller med hjälp av mobilen.
 8. Om du släpper jobbet med hjälp av mobilen (tex på småskrivare där man inte kan logga in) så kan du använda QR-koden eller surfa till adressen som står på skrivaren.
 9. Glöm inte att granska kostnaderna.
 10. Om du vill kontrollera de utskrifter du gjort (eller misslyckats med): Titta på din Transaktionshistorik och Senaste utskrifter.
 11. För anställda gäller att jobben konteras på den anställdes kostnadsställe. Detta är automatiskt inställt. Anställda som har mer än ett kostnadsställe; läs denna sida! Det krävs att man har ett Lucat-konto för att kunna skriva ut. Kontakta Lucat-ansvarig på din avdelning eller närmaste chef om du saknar Lucat-id.

Begränsningar i systemet

Vi har lagt in vissa begränsningar:

 • Pappersformatet måste vara A3 eller A4. Andra pappersformat accepteras ej av systemet. På LTH finns dock möjlighet till storformatsutskrifter, se nedan.
 • Utskrifter ligger kvar på servern i 36 timmar. Om de inte hämtats ut på en skrivare inom denna tid raderas de.
 • Utskrifter med fler än 2000 sidor raderas automatiskt.
 • Helt identiska utskrifter som skickas till skrivaren inom 3 sekunder raderas automatiskt.

Storformatsutskrifter eller andra specialbehov

Om man behöver storformatsutskrifter, plastade utskrifter, inbindning etc, så vänd er till tryckerierna på LU. Studenter på LTH har dock tillgång till storformatskrivare på campus. Se denna sida.

Genvägar