lu.se

Print

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Information till tekniker

Administration o teknik - Inledning

PaperCut är den centrala serverlösningen som håller reda på skrivare, användare och utskrifter. Systemet möjliggör också att kostnader kan fördelas mellan avdelningar och institutioner även om man använder varandras skrivare. 

Inköp, finansiering och underhåll av de fysiska skrivarna är inte centraliserat. Det sker enligt lite olika principer beroende av vilken fakultet, institution eller avdelning det gäller.

Administration och teknik - Köp/Koppla skrivare till PaperCut

Om ni är intresserade av att köpa in en ny skrivare och koppla den till PaperCut , eller om ni vill koppla en gammal skrivare så kan ni nedan se vem ni skall kontakta (om det gäller ny skrivare, kontakta innan ni beställer!):

 • Gäller alla: Skicka gärna med följande uppgifter: Kontaktperson och skrivarens tänkta placering (hus och rum). Lägg till modellbeteckning, serienummer samt  ipnummer om det gäller en befintlig skrivare.
 • EGA-användare: servicedesk@lu.se
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna: Kontakta IT-enheten via it@ht.lu.se
 • Juridiska fakulteten: Maskinerna köps normalt sett in av IT-avdelningen, vid frågor kontakta support@jur.lu.se
 • Konstnärliga fakulteten: Kontakta Datordriftgruppen via support@lth.se, prata gärna med din lokala it-tekniker först.
 • LTH: Kontakta Datordriftgruppen via support@lth.se, helst innan du lägger beställningen.
 • Medicinska fakulteten: Maskinerna köps normalt sett in av Med IT, vid frågor kontakta Med IT på servicedesk@lu.se
 • Naturvetenskapliga fakulteten: Kontakta Datordriftgruppen via support@lth.se, prata gärna med din lokala it-tekniker först.
 • När man beställer nya kopiatorer behöver man inte längre köpa till någon licens för PaperCut. Alla nödvändiga licenser för att ansluta maskinerna till Papercut köps in centralt och kostnaden fördelas mellan fakulteterna.

Checklista för att skaffa skrivare/kopiator och koppla den till Papercut.

 1.  Köp skrivare/kopiator via Lupin. På det sättet säkerställer ni rätt pris och villkor samt att ni får en skrivare som fungerar bra i Papercut. Observera att om ni köper in en kopiator som ni vill skall fungera med Papercut så skall ni  beställa den inklusive en Papercut-klient!
 2. När skrivaren anlänt och ni kopplat upp er mot den: Börja med att uppdatera skrivarens firmware!
 3. Ställ in in lösenord till admingränssnittet.
 4. Stäng av onödiga utskriftsprotokoll och ställ in brandväggen. Kontakta oss för en aktuell lista på aktuella ip-nummer som måste släppas in för att Papercut skall fungera.
 5. Om ni inte gjort det redan tidigare; maila Servicedesk (servicedesk@lu.se) med följande: Ämne "Ny skrivare till Papercut" Text: Vi vill koppla en ny skrivare till Papercut. Institution, avdelning, era kontaktuppgifter, namn på skrivarens tekniska kontakt hos er,  skrivarens modellnr, skrivares ipnummer, fysisk placering av skrivaren.......
 6. När alla detaljer är utredda och skrivaren lagts upp i vårt system så kommer ni att få ett ID-nummer till skrivaren i form av en lapp som skall sättas upp på skrivaren.
 7. När allt är i drift så glöm inte att informera era användare att de hittar den info de behöver på print.lu.se

Konfigurations-steg för olika skrivare/kopiatorer

 • Vi har samlat en del teknisk information bakom inloggning i Print-wikin. Om du behöver konto hit så maila till servicedesk@lu.se