lu.se

Print

Lunds universitet

PaperCut

Papercut

PaperCut räknar, loggar och för statistik över utskrifter och kopiering. Det hanterar även flera olika metoder att skicka utskrifter till skrivarna, bl.a. webbutskrift.

För de allra flesta skrivarna gäller Pull-print metoden. Det innebär att utskrifterna först skickas till en server. Efter det går användaren till önskad skrivare och begär ut utskriften.

Prislistan visar kostnaden för studentutskrifter. Anställdas utskrifter registreras och kostnaderna regleras mot avdelningar/institutioner, beroende av respektive fakultets rutiner.

Om du vill göra utskrifter som är lite mer komplicerade, eller stora i format eller omfång så måste du kanske vända dig till ett tryckeri. Se vår sida Tryckerier.