lu.se

Print

Lunds universitet

Att skriva ut

Vem kan skriva ut?

Det är tre kategorier användare som kan skriva ut på skrivarna i Lunds universitets PaperCutsystem.

 1. Studenter som är registrerade vid Lunds universitet.
 2. Anställda samt tex gästforskare som har ett LUCAT-konto som är kopplat till ett kostnadsställe.
 3. Biblioteksbesökare. Se bibliotekens instruktioner för att aktivera utskrift.

OBS. Övriga universitetsbesökare kan inte skriva ut med Papercut.

Student: Skriva ut från datorsalsdatorer

 1. Se till att ha ordning på ditt utskriftskonto.
 2. Dessa instruktioner gäller när du skriver ut från en datorsalsdator. Om du vill skriva ut från en fristående dator se sidan "Skriva ut från egen dator"
 3. Starta utskriften som vanligt från önskat program.
 4. I utskriftdialogen: Se till att rätt skrivare är vald, den är normalt förvald. Skrivaren heter oftast "LU-Canon" eller om du skall skriva ut på en skrivare som inte är från Canon "LU-Papercut".
 5. Ställ in önskade alternativ.
 6. Skriv ut/skicka utskriften.
 7. Res dig upp och gå till önskad fysisk skrivare
 8. Släpp jobbet via inloggning på skrivaren (blippa LU-kortet).
 9. Det går också att släppa jobbet med hjälp av mobilen (tex på småskrivare där man inte kan logga in). Du kan använda QR-koden eller surfa till adressen som står på skrivaren. Du kan också släppa jobbet genom att själv leta upp rätt skrivare i Mobile release. OBSERVERA att det då är lätt hänt att ditt jobb blir utskrivet på fel skrivare..
 10. Glöm inte att granska kostnaderna innan du trycker OK.

Anställd: Skriva ut från administrerade datorer

 1. Anställda som har mer än ett kostnadsställe; läs denna sida!
 2. Anställd som samtidigt är student (tex doktorander), läs denna sida.
 3. Starta utskriften precis som vanligt från önskat program.
 4. I utskriftsdialogen: Se till att rätt skrivare är vald, den är normalt förvald. Skrivaren heter oftast "LU-Canon"eller, om du skall skriva till något annat än en Canonskrivare "LU-Papercut".
 5. Ställ in önskade alternativ.
 6. Skriv ut/skicka utskriften.
 7. Res dig upp och gå till önskad fysisk skrivare
 8. Släpp jobbet via inloggning på skrivaren (blippa LU-kortet).
 9. Det går också att släppa jobbet med hjälp av mobilen (tex på småskrivare där man inte kan logga in). Du kan använda QR-koden eller surfa till adressen som står på skrivaren. Du kan också släppa jobbet genom att själv leta upp rätt skrivare i Mobile release. OBSERVERA att det då är lätt hänt att ditt jobb blir utskrivet på fel skrivare..

 

Begränsningar i systemet

 • Pappersformatet måste vara A3, A4 eller A5. Andra pappersformat accepteras ej av systemet. På LTH finns dock möjlighet till storformatsutskrifter, se nedan.
 • Utskrifter ligger kvar på servern i 36 timmar. Om de inte hämtats ut på en skrivare inom denna tid raderas de.
 • Utskrifter med fler än 2000 sidor raderas automatiskt.
 • Helt identiska utskrifter som skickas till skrivaren inom 3 sekunder raderas automatiskt.

Storformatsutskrifter eller andra specialbehov

Om man behöver storformatsutskrifter, plastade utskrifter, inbindning etc, så vänd er till tryckerierna på LU. Studenter på LTH har dock tillgång till storformatskrivare på campus. Se denna sida med information om storformatskrivare.