lu.se

Print

Lunds universitet

Prislista

Prislista för utskrifter på skrivare vid Lunds universitet

 

Utskrifter

Kopior

Svartvit A4 enkelsidig

0,50 kr 0,50 kr

Svartvit A4 dubbelsidig

0,90 kr

1,00 kr

Färg A4 enkelsidig

1,00 kr

1,00 kr

Färg A4 dubbelsidig

1,80 kr

2,00 kr

Svartvit A3 enkelsidig

1,00 kr

1,00 kr

Svartvit A3 dubbelsidig

1,80 kr 

2,00 kr 

Färg A3 enkelsidig

2,00 kr 

2,00 kr 

Färg A3 dubbelsidig

3,60 kr 

4,00 kr 

StorformatSe respektive avdelnings undersidor